Juanjo Salbia

Eradicar la pobresa es un deure de la Humanitat, la vida i dignitat de les persones ha de posar-se en primer lloc, i per això cal la participació de tothom, eradicar la pobresa és possible i necessari, cal voluntat política i social.

Eradicar la pobresa és un acte de justícia no de caritat, les lleis determinen la forma de vida de una societat i per tant han de garantir la dignitat de les persones, això passa per evitar, resoldre i eradicar la pobresa, en primer lloc i de manera urgent eradicar la pobresa extrema. 

T’invito a participar en aquest projecte on tothom és necessari, t’adjunto alguns apuntadors vinculats a aquest objectiu, la pobresa no ens és indiferents.


www.rendagarantidaciutadana.net


www.eradicarlapobresa.cat


© Juanjo Salbia